Welkom bij vrije basisschool Millekemol!

Inschrijving

Wil je volgend schooljaar (2021-2022) instappen in onze school? 

Kinderen die volgend schooljaar instappen (21-22) en een broer of zus op onze school hebben, kunnen zich aanmelden tussen 4 en 18 januari. Tussen 8 maart en 12 april kunnen alle andere instappers zich aanmelden. De vrije plaatsen worden voor de start van de nieuwe aanmeldperiode gepubliceerd.

Klas

Geboortejaar

Aantal vrije plaatsen

Instapklas

2019

44

Driejarigen

2018

0

Vierjarigen

2017

6

Vijfjarigen

2016

5

Eerste leerjaar

2015

4

Tweede leerjaar

2014

1

Derde leerjaar

2013

2

Vierde leerjaar

2012

2

Vijfde leerjaar

2011

3

Zesde leerjaar

2010

0

Wil je dit schooljaar instappen (2020-2021) instappen in onze school?

Neem hiervoor contact op met het schoolsecretariaat.  Hieronder zie je hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. 

Klas

Geboortejaar

Aantal vrije plaatsen

Instapklas

2018

0

Driejarigen

2017

6

Vierjarigen

2016

5

Vijfjarigen

2015

4

Eerste leerjaar

2014

1

Tweede leerjaar

2013

2

Derde leerjaar

2012

2

Vierde leerjaar

2011

3

Vijfde leerjaar

2010

0

Zesde leerjaar

2009

12

Peuters die dit schooljaar voor het eerst naar school komen zijn welkom op het kennismakingsmoment dat vooraf gaat aan hun instapdatum. Het overzicht van de instapsdagen en de kennismakingsmomenten vind je hieronder.

Instapmoment voor 2,5-jarige kleuters

Met kennismaking op

maandag 9 november

woensdag 28 oktober

maandag 4 januari

woensdag 16 december

maandag 1 februari

woensdag 20 januari

maandag 22 februari

woensdag 20 januari

dinsdag 19 april

woensdag 31 maart

maandag 17 mei

woensdag 12 mei

woensdag 1 september

woensdag 23 juni


Meer informatie over de schooltoeslag / groeipakket:

Groeipakket Middel

     

© 2021 Millekemol - alle rechten voorbehouden