Schoolraad

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

Voor onze school zijn dat als personeelsleden juf Inge Cuyvers, juf Kelly Vandenberk en juf Leen Segers. Voor de de oudergeleding Ive Vranckx, Natascha Furleo-Semeraro en Marjan Vermeir. Voor de plaatselijke gemeenschap zetelen Rita Koninckx, Patrick Delespaul en Carine Geys. De directeur, Ellen Luypaers, woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

 SchoolraadSchoolraad